Informació General

Seu

Centre Cultural de Martorell
Plaça de les Cultures, s/n.
08760 Martorell
Barcelona.

OrganitzaOrganitza Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell


Secretaria Tècnica

Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850
e-mail: sanicongress@ginecolegsillevadores2019.com